info@prodaisam.bg +359 896/PRODAI +359 896 776 324

КАК ДА ВОДЯ ПРЕГОВОРИ ПРИ ПРОДАЖБА

И не забравяйте...

По време на преговорите, не забравяйте указанията относно «добрата цена»: положението на Вашия имот на пазара, определеният срок за продажба и приемливата сума, която трябва да получите. Ако сте оценили обективно стойността на Вашия имот, ще водите преговорите с пълна увереност.