info@prodaisam.bg +359 896/PRODAI +359 896 776 324

КАК ДА ОПРЕДЕЛЯ ТОЧНАТА ЦЕНА НА ИМОТА?

Изборът на правилната цена е от решаващо значение за успешната продажба на Вашия имот и тя ще се отрази на необходимото за целта време.

Златното правило е: Проявете обективност

Продавачът трябва да се дистанцира от емоциите си и да остане колкото е възможно по-рационален. Това е трудно за постигане, защото всеки един имот предизвиква множество чувства. Един съвет: разменете ролите. Представете си, че сте на мястото на купувача и бъдете критичен.

Трябва да бъдат разгледани три основни точки:
Сравними имоти

Прилага се законът на предлагането и търсенето: Вашият имот струва толкова колкото купувачите са готови да платят, за да го придобият. За да получите представа за тази цена, ние Ви предлагаме да се запознаете с това, което на професионален жаргон се нарича « сравними имоти ». Сравнимите имоти са подобните на Вашия имоти, които наскоро са били продадени във Вашия квартал.

Сертифицираните оценители също се консултират със сравнимите имоти, за да оценят пазарната цена на имотите. Можете да се обърнете към тях, за да получите доклад, който да Ви позволи да потвърдите Вашата продажна цена.

След като сте получили тази информация, трябва да проявите обективност, за да определите правилната продажна цена. Идентифицирайте сходствата и различията, като местоположение, обитаема площ, брой на спалните, на баните, година на построяване, външна облицовка, големина на парцела, наличие на гараж, на басейн, на обособен кът, извършени ремонтни дейности и т.н.

Имоти за продажба, подобни на Вашия имот.

Възможно е да базирате Вашата продажна цена на цените за подобни имоти за продажба във вашия район. Имайте предвид, че в повечето от случаите, разликата между исканата цена и цената на извършената продажба върви надолу. Следователно, за предпочитане е да се придържате към цената, която купувачите са готови да платят, а не към тази, която другите продавачи смятат да получат за техния имот.

Също така, трябва да държите сметка за времето, с което разполагате за финализиране на продажбата. Ако факторът време е от второстепенно значение, една по-висока цена е оправдана. В такъв случай доброто решение е да изчакате, за да получите желаната от Вас цена. Достатъчно е да уточните Вашия « интерес ».

Внимание: Поради емоционални причини, често сме склонни да надценяваме стойността на нашата собственост. Искането на много висока начална цена може да доведе до забавяне на продажбата. По този начин, Вашият имот може да придобие славата на «проблемна къща », и купувачите ще избягват покупката, защото погрешно ще считат, че тя е не е продадена поради някаква основателна причина. Дори да намалите цената, Вие няма да успеете да премахнете създаденото впечатление за «проблемна къща », и потенциалните купувачи ще Ви отбягват. Тогава ще трябва още повече да намалите цената.

След като веднъж вече сте определили продажната цена, трябва да уточните дали сумата, която ще остане за Вас след като платите всички разходи, Ви изглежда приемлива. Тези разходи варират при различните сделки и обикновено включват:

  • Нотариалните разходи. Свържете се с нотариус, за да се осведомите за дължимите такси.
  • Разходите за реклама (разходите, свързани с пускането в продажба на Вашия имот).

След като сте направили горното, ако Ви се струва, че сумата, която остава, е неприемлива, не сте задължен да продавате веднага, за предпочитане е да изчакате докато пазарните условия са във Ваша полза. Пазарите са циклични. Пазарът в полза на купувачите се редува с пазара в полза на продавачите и т.н.

Относно маржа за преговори

Според данните, получени в резултат на проучване, става ясно, че средната разлика между исканата цена и цената на извършената продажба е около 3%. Следователно, изглежда, че колкото по-справедлива е пазарната стойност, на която имотът е обявен за продажба, толкова по-незначителна ще е разликата между исканата цена и цената, на която ще се извърши продажбата.