info@prodaisam.bg +359 896/PRODAI +359 896 776 324

Реклама в сайта

Договорът за реклама се сключва между: Изпълнител и Възложител.

Изпълнител: “Продай сам” ЕООД
Възложител: физическо или юридическо лице.
Договорът за реклама включва: публикуване на готови рекламни материали на електронната страница на сайта www.prodaisam.bg, одобрени от Възложителя

За повече информация, относно реклама на нашия сайт, моля свържете се с нас на: email: info@prodaisam.bg или телефон 0700 800 96.