info@prodaisam.bg +359 896/PRODAI +359 896 776 324

4. Изповядване на сделката


Преговорите, изготвянето на оферта и изповядване на сделката пред нотариус са част от последните етапи, през които трябва да преминат, преди да станете официално собственик на нов имот. Прочитайки следващата информация, Вие ще бъдете по-добре подготвени за този последен етап.

Целта на преговорите е да се намери общ интерес със собственика. Преговорите са успешни, когато страните са удовлетворени и всеки получи своето.

Ето няколко съвета за успешно протичане на преговорите:
 • Покажете, че сте с широк мироглед и уважавате исканията на продавача
 • Подгответе се, като изготвите бюджета си и се запознаете с местния пазар
 • Помислете за максималната сума, която бихте могли да предложите
 • Поговорете със собственика, за да разберете какви са неговите очаквания
 • Помислете за сделка от типа «всички са печеливши»

За да се ориентира каква сума да предложи на собственика, купувачът може да провери на каква цена са продадени подобни имоти в квартала.

Как да преговаряме: лично на място, по телефон, по електронна поща?

Много хора смятат, че да преговаряш лично на място е най-ефикасния начин за действие. Да преговаряш с продавача, без посредник, всъщност е важно предимство, осигуряващо възможност директно да разговаряш със собственика и да се договориш с него относно условията на продажбата.По този начин се избягват и прекалено дългите преговори.

Купувачът може също да реши да води преговор по телефон или имейл. При всички случаи, за предпочитане е да направите офертата си в писмен вид.

За какво трябва да преговаряме при покупката на имот?

Основните точки, които трябва да се договорят със собственика са продажната цена и условията на продажбата.

Сред типичните в случая условия са тези за финансирането, за това какво точно включва и изключва продажбата, датата на влизане във владение.

Тъй като купувачът иска да направи добра сделка, а продавачът желае да получи възможно най-добрата цена за своя имот, въпросът за продажната цена често заема важно място при преговорите.

В интерес на купувача е да остане обективен и да запази хладнокръвие. Целта на преговорите е да се намери обща почва за разбирателство, а не да направим труден живота на събеседника си или да търсим начин да вземем надмощие над него.

Начинът за водене на умели преговори е да обосновете Вашата позиция чрез солидни и подлежащи на проверка аргументи (като например: сделките, които наскоро са били сключени в района, доклада от инспекцията, изготвен от строителния инспектор и т.н.)

Елементи, включени в продажбата

Наричаме «елементи, включени в продажбата» всички елементи, които се включват в сделката и които не са съставна част от имота. Например, ако имота се продава заедно с щорите и електроуредите, това може да бъде уточнено в покупната оферта.

Елементите, включени в продажбата, могат да бъдат предмет на преговори. Купувачът би могъл, например, да се съгласи да предложи дадена сума на собственика, при условие, че същият му преотстъпи кухненската маса във всекидневната или пък хладилника. Да помислим за елементите, включени в продажбата, често ни дава възможност да сключим сделка, при която всеки намира своето.

Условията

В много от случаите, в оферта има редица условия, които продавачът ще трябва да изпълни (например: да получи необходимото за придобиването на къщата финансиране, да продаде собствения си имот, да извърши ремонт и т.н.). Купувачът обсъжда тези условия със собственика и уточнява заедно с него срока, в който те трябва да бъдат изпълнени.

Датата на влизане във владение

Ето един важен момент, който страните трябва да обсъдят. В кой момент купувачът ще може да се нанесе?

Често собственикът трябва да си намери нов дом. В много случаи, купувачът желае да продаде своето собствено жилище преди да се нанесе в ново. Следователно, датата на влизане във владение трябва да се определи така, че да позволи на всички да се приспособят. Купувачът и продавачът преговарят, като отчитат съответно своите ограничения и задължения.

Да се подготвим за преговори

За да преговаряме уверено, трябва да сме подготвени за това.

Ето етапите, през които трябва да преминете, преди да отправите оферта за цена:

 • Проучване и анализ – Отделете нужното време в проучване на полезна информация, относно темата. Когато сте подготвени ще може да преговаряте по-ефективно.
 • Уменията за общуване – изразявайте се ясно. Преговорите са диалог, а целта е и двете страни да са останали разбрани.
 • Бъдете спокойни и уверени – Способността Ви да останете спокойни и съсредоточени работи във ваша полза. Това показва, че сте решени да постигнете целите си.
  Използвайте хумор - "Ако единственият инструмент, който имаме е чук, виждаме всеки проблем като пирон." - Ейбрахам Маслоу. Хуморът е много силен инструмент.
 • На атакувайте хората, атакувайте проблемите! – съсредоточете се върху крайната цел, която сте си поставили и не правете лични нападки или оценки.
  Съсредоточете се върху общите интереси и така ще постигнете успех!

Един юридически съветник или нотариус на частна практика могат да помогнат на купувача да изготви своите документи. Тези професионалисти са упълномощени да предоставят юридически съвети, те са безпристрастни и нямат интерес от сделката. Мнението, което дават, е обективно и осведомено.

Изпълнение на условията по Договор за покупко-продажба

Когато договорът съдържа условия, купувачът трябва да изпълни тези условия в сроковете, договорени с продавача. Имотът може да се счита за продаден единствено след изпълнение на тези условия.

Какво съдържа един Договор за покупко-продажба?

Ето в обобщен вид информацията, която се съдържа в договора:

 • Идентификация на продавача или продавачите (име, координати и т.н.)
 • Обща информация относно имота (година на строеж, година на придобиване и т.н.)
 • Проблеми, които следва да се декларират във връзка с имота (видими дефекти и фактори, които биха могли да намалят стойността на имота, например, проблем с водоснабдяването или изолацията)
 • Реновациите и извършените ремонтни дейности
 • Сума и начин на плащане
 • Подписът на продавача или на продавачите, както също и купувача

Нотариусът е този, който оформя официално и подпечатва сделката. Договор за покупко-продажба служи като основа за изготвяне на официалните документи. Когато договора е разписан и всички условия са изпълнени, не остава нищо друго освен сделката да се финализира.

Купувачът е този, който посочва нотариуса.

1. Преглед на документите за собственост

Извършвайки своите проучвания, нотариусът е в състояние да гарантира на купувача изготвянето на неуспорим документ за собственост. Той ще може също да се увери, че размерите на парцела са точни, имотът е проверен за вещни тежести и сделката може да бъде изповядана.

2. Изготвяне на Нотариален акт

Ефектът от този етап е финализиране на продажбата. А именно, в този документ нотариусът ще уточни основните клаузи и условия в защита правата на страните.

3. Разпределение на сумите

Разпределението на сумите потвърждава продажната цена, посочва сумата, която купувачът трябва да преведе на продавача.

4. Вписване на продажбата в Агенция по вписванията /АгВ/

Нотариусът ще депозира документа за продажба в АгВ, така че купувачът да стане официално « собственик » на имота. По този начин, всички сделки с недвижими имоти стават публични, чрез вписването им в Имотния регистър.

Независимо дали купуваме със или без посредничеството на брокер по недвижими имоти, законовите норми са едни и същи.

Нашият ангажимент

Продай сам Ви осигурява достъп до най-добрите имоти, директно от собственик. Без да се налага да давате излишни пари за комисиони на брокери.