info@prodaisam.bg +359 896/PRODAI +359 896 776 324

1. Подготовка за покупка на нов имот


Покупката на имот е вълнуващо приключение! За да осъществите успешно тази сделка, най-добре е да отделите необходимото време, за да се информирате. Независимо дали смятате да придобиете къща, апартамент или друг имот, информацията по-долу ще Ви помогне да се подготвите за това!

Определяне на вашите нужди за закупуване на жилище

Определянето на нуждите помага на купувача да се ориентира по-добре в своето търсене. Този етап се състои в това човек да си зададе правилните въпроси преди покупката на имота.

 • Привлича ли Ви градският начин на живота или предпочитате спокойствието на малкия град?
 • Какво предпочитате: да живеете в централната част, зоните около нея или в околностите на града?
 • От какви услуги в близост до Вашия дом имате нужда: училище, болница, пазар, парк, развлечения?
 • Желаете ли да имате достъп до обществен транспорт като метро, автобус или трамвай?
 • Какъв вид жилище желаете да притежавате: къща, апартамент, студио, мезонет?
 • Предпочитате ново жилище или вече съществуващо?
 • Какъв вид строителство искате - тухла, панел, ЕПК?
 • Готов ли сте да ремонтирате или по-скоро предпочитате варианта „жилище до ключ“, в което не е необходимо да се извършват ремонти?
 • Желаете ли да имате тераса, басейн, градина, мазе?
 • Нуждаете ли се от място за паркиране?
 • Държите ли на южно изложение?
 • Колко помещения желаете да има?
 • От колко стаи и бани имате нужда?
 • Необходими ли са перално помещение, офис или работилница?


В качеството Ви на купувач, Вашата цел е да откриете имот, който ще Ви хареса, който ще е подходящ за Вашите нужди и за който ще платите справедливата цена.

Рядката перла може да бъде продадена както със, така и без брокер на недвижими имоти.
Поради това е необходимо да се разбере какви са последиците в различните случаи.

Какво означава покупката на имот без агент на недвижими имоти?

Да се закупи дом без да се използват услугите на агент по недвижими имоти или без друг посредник означава, че купувачът директно ще води преговорите със собственика.

Действието включва същите законови последици: сделките, които се сключват без посредничеството на агент, се извършват по същия начин, както и в случаите, когато в тях участва един или повече брокери.

Защо да закупим имот без участието на брокер?

Според проведено проучаване е установено, че да водиш преговори със собственик е по-приятно, отколкото да се договаряш с трета страна. По-голямата част от тези, които са водили преговори директно със собственика на имота, са много по-удовлетворени от протичането на покупката.

Предимствата да закупиш имот без посредник:
 • Закупуването на имот директно от собственик, понякога може да опрости обмена на информация. Купувачът и собственикът са в пряк контакт и не е необходимо да обменят информация чрез брокер, както и да уточняват времето за оглед, да преговарят или да попълват формуляр за покупна оферта.
 • Без посредник, купувачът получава информацията от човека, който най-добре познава жилището, тоест собственика. Никой не може да опише имота по-добре от него.
 • Без посредник, процесът може да се адаптира според ритъма на двете страни.
 • Като се лишим от участието на брокер, избягваме, също така, определени разходи. В действителност, купувачите, които желаят да бъдат представлявани от брокер тогава, когато желаният от тях имот е пуснат в продажба от собственика, трябва да подпишат договор за брокерски услуги при "покупка", в който се предвижда възнаграждението на този брокер.
По-ниско ли е заплащането, когато имота се продава без брокер на недвижими имоти?

Някои погрешно смятат, че когато един имот се продава от самия собственик, той трябва да бъде по-евтин, тъй като на собственика не му се налага да заплаща комисионна в момента на продажбата. Няма нищо такова.

Стойността на даден имот се влияе от неговото местоположение, големина, състояние, неговата завършеност и от пазарните условия. Фактът, че собственикът предпочита да повери продажбата на имота си на брокер на недвижими имоти, не му придава никаква допълнителна стойност. Стойността не се влияе от начина на продажба.

Рискована ли е покупката на имот без брокер на недвижими имоти?

Юридическите последици са едни и същи, независимо дали купуваме дом без или с участието на брокер по недвижими имоти. Между другото, присъствието на посредник в сделката:

 • Не Ви защитава в случай на скрити дефекти;
 • Не Ви освобождава от задължението да използвате услугите на нотариус при сключването на сделката. Брокерът на недвижими имоти не е упълномощен да дава правни съвети, тъй като, той не е нито адвокат, нито нотариус.

Със или без участието на брокер по недвижими имоти, покупката на имот е важна сделка, която заслужава да бъде извършена при пълна бдителност от Ваша страна. Най-важното е да бъдете добре информиран.

Изготвянето на оферта не е нещо, което предприемаме всеки ден, но това не означава, че е сложно или дори опасно, както някои искат да го представят.

Собствениците, които продават чрез услугите на Продай сам, имат достъп до услуга за юридическа помощ по телефон, при която нотариуси отговарят на въпросите, които могат да възникнат на различните етапи.

Какви предпазни мерки трябва да се предприемат при покупката на имот без брокер на недвижими имоти (агент по недвижими имоти)?

Покупката на имот без присъствието на посредник не е по-рисковано. Все пак, покупката на недвижим имот представлява важна сделка и е необходимо да се вземат някои предпазни мерки. Ето някои от тях, които купувачът може да приложи:

 • Да се заплати справедлива цена, като се провери цената на продадените сравними имоти в района или като се поиска мнението на упълномощен оценител.
 • Да се получи мнението на нотариус на частна практика какви юридически въпроси могат да възникнат в процеса на покупката и да се проверят някои правни документи.
 • Да се информира относно действията, които трябва да предприеме, с оглед сключването на добра сделка.
Нека да обобщим:
 • Покупката на имот без посредничеството на агент не е по-рисковано, юридическите последици са същите;
 • Независимо дали купуваме чрез посредничеството на брокер или директно от собственик, процедурата остава една и съща;
 • Продажната цена на даден имот не се влияе от начина на продажба;
 • Независимо дали със или без агент, покупката на имот е важна сделка и заслужава да бъде извършена с цялата необходима бдителност.

Собственикът може да реши да продаде имота си без посредник или да избере да упълномощи брокер на недвижими имоти за целта. Също така, купувачът може да води сам преговорите или да избере да потърси услугите на брокер.

Ако купувачът избере да бъде представляван от брокер на недвижими имоти, последният ще получи възнаграждение за това. Внимание, в този случай в сделката ще бъде включен и посредник.

Как протича покупката на имот, посредством брокер на недвижими имоти?

Етапите, през които преминавате, за да придобиете имот, са същите, независимо дали го купувате със или без брокер по недвижими имоти. Все пак, трябва да се отбележи, че брокерът действа като посредник. В този смисъл, той може да повлияе на процеса.

Поради тази причина, тези, които предпочитат да ограничат броя на участниците в сделката и да опростят обмена на информация между страните, които са пряко заинтересовани, обикновено решават да продават без посредник.

Когато купувачът е представляван от брокер на недвижими имоти, той преговаря с него, а не със собственика на жилището, което желае да придобие. Брокерът ще извърши огледа заедно с него, ще го информира за имота и именно той ще представи неговата покупна оферта на продавача. В подобен случай, възможно е купувачът да се лиши от привилегирования контакт със собственика, който добре познава имота, околностите в съседство и предимствата на жилището.

Между другото, да представиш сам оферта за цената на имота дава предимството да можеш да разговаряш и да се разбереш директно със собственика, без да си подложен на натиск от трета страна.

Колко струват услугите на брокер по недвижими имоти?

Услугите на брокер по недвижими имоти не са безплатни

Когато продавачът упълномощава брокера по недвижими имоти да продаде неговия имот, той уточнява с него и размера на комисионата. Тя достига средно 3 % (което често представлява няколко хиляди лева!).

Договор за брокерски услуги при покупка на имот

Когато продавачът избере да продава без брокер на недвижими имоти, обикновено той предпочита потенциалните купувачи да се свързват директно с него.

Купувачите, които желаят да използват услугите на брокер по недвижими имоти, трябва да подпишат «Договор за посредничество», в който ще бъде описано възнаграждението на този брокер.

Защитен ли съм, ако закупя имот посредством брокер на недвижими имоти?

Купуването на имот чрез брокер на недвижими имоти не защитава срещу скритите дефекти и не освобождава от задължението за сключване на сделката пред нотариус.

Брокерът няма правомощия да дава юридически съвети, тъй като той не е нито адвокат, нито нотариус.

Да обобщим:
 • Със или без брокер на недвижими имоти, етапите при покупка на сграда са едни и същи.
 • Нотариусът е специалистът в областта на правото, свързано с недвижимите имоти. Следователно, той е специалистът, който е най-обективен и най-квалифициран, за да окаже съдействие на купувача при решаването на всякакви юридически въпроси, свързани със сделката.
 • Покупката на имот не е задължително сложна, но изисква да бъдете внимателен и предпазлив.
 • Брокерите на купувачите или на продавачите получават възнаграждение, когато са част от сделката.
 • Елиминирането на посредниците може да направи по-лесни преговорите в процеса на покупката на имот.
 • В идеалната сделка с недвижим имот, всички страни са удовлетворени.
 • Брокерът по недвижими имоти не е оправомощен да дава юридически съвети.
 • Законовата гаранция е приложима, независимо дали в сделката участва или не брокер.

Нашият ангажимент

Продай сам Ви осигурява достъп до най-добрите имоти, директно от собственик. Без да се налага да давате излишни пари за комисиони на брокери.